Beställ modell

Kontaktuppgifter


Uppgifter om modellen


Leverans av modell

Hjälpmeny

Aktuellt höjdsystem framgår vanligtvis på situationsplan. Om du inte hittar vilket system som är aktuellt får du be kommunen om den informationen. I dom fallen ett ”lokalt höjdsystem ” används behöver vi ha ytterligare kontakt för att säkerställa rätt uppgifter.

Aktuellt koordinatsystem framgår vanligtvis på situationsplan. Om du inte hittar vilket system som är aktuellt får du be kommunen om den informationen. I dom fallen ett ”lokalt höjdsystem ” används behöver vi ha ytterligare kontakt för att säkerställa rätt uppgifter.

Om ett lokalt system anges behöver det transformeras till ett gångbart system. Transformationer ingår i mina tjänster och utförs endast efter separat beställning av den tjänsten.

Höjder och mått kan anges antingen utsatt på ritning eller i skrift. Det går bra att på tex en grundplatta bara ange yttermåtten ( kolla extra på ritningen att det är grundmåttet eftersom yttermått som anges på bygghandling är fasadmått) och sedan skriva dit hur mycket betong, isolering, makadam, votläge, votbredd osv det ska vara. Det är inte noga hur uppgifterna bifogas bara det är begripligt, du kan ta ett foto av en ritning, bifoga en länk till någon bygganvisning tex från en husleverantör.

Gäller modellen för en byggnad måste höjd för färdigt golv anges. Antingen med arbetsfixen som referens tex ” färdigt golv = 1,35m över arbetsfix” eller med Z värde från koordinatsystem sk + höjd tex ”färdigt golv = +22,765”.

En höjd och koordinatsatt arbetsfix och norrpil behövs.

Enklast är att bifoga en situationsplan eller primärkarta som man fått från kommunen i antingen DXF/DWG format eller som PDF med utskrivna värden där byggnadens placering i förhållande till tomtgräns fixeras.

Det är väldigt smidigt att använda maskinstyrningen för att ta fram referenser. Sätt skopan på önskad utgångspunkt och spara alt skriv av värden, ta ytterligare minst en punkt till i någon linje tex husliv. Mät gärna in utgångspunkten flera gånger med maskinen placerad på lite olika ställen. Vid första mätningen är det bra om maskinen är placerad i linje med det objekt ( tex husliv) man valt som referenslinje.

Är systemet bra kalibrerat så är den här metoden fullt tillräcklig för att bygga efter men givetvis behöver en utsättare komma och sätta ut när det är dags att sätta grunden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

För att kunna ladda upp till FTP behöver du ange Värd (Host) och användarnamn/lösen. Dom uppgifterna finns i ditt system eller så kan du få dom av leverantören av ditt system.

Det kan se ut så här (ex från MOBA)
Host: Novanger-ftp.ath.cx
Användarnamn och lösen: EXEMPEL
Ange värd och lösenord här: EXEMPEL

Väljer du ”Länk för nedladdning” som leveranssätt så får du en länk till uppgiven e-post när filerna är klar. Från den länken kan du sedan ladda hem filerna till din dator för att sedan lägga in den manuellt i din maskin antingen med pc eller via USB.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp eller har frågor om att lägga en beställning på en markmodell? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!