Om oss

Enkla och användbara konstruktioner

Enkla och användbara konstruktioner är vad jag försöker hålla mej till här. Jag jobbar och har jobbat med mark och anläggning i drygt 2 decennier både som anläggare och som maskinförare. Systemen för maskinguidning blir mer och mer vanligt. Det närmar sej standardutrustning och är ofta en självklarhet och ett krav när man kör på uppdrag för dom större företagen.

Med tiden har jag känt att det är frustrerande att vara tvingad till att investera i jättedyra system och samtidigt inte kunnat använda dom fullt ut i egna mindre projekt pga att det knappast är lönsamt att anlita fackmän för att ta fram modeller till små egna projekt.

Därför började jag att ta fram terrängmodeller själv för att kunna utnyttja maskingudningen till alla mina projekt.

Att jobben blir mer effektiva och sparar tid och pengar när vi använder systemen får väl ses som en självklarhet, det gäller även små projekt. Problemet är bara att när man som få eller enmaskinsägare sitter och kör åt en större uppdragsgivare så blir man hela tiden uppdaterad med nya modeller producerade av deras mättekniker, den människan är ofta mycket kompetent och är själva navet i en väl fungerande entreprenad vilket i sin tur betyder att dom varken har tid eller ligger på en sådan prisnivå att det är rimligt att anlita dom för att konstruera underlag för exempelvis en villagrund.

Här hoppas jag kunna bidra med underlag för tex maskinguidning utifrån mer eller mindre färdigprojekterade underlag.

Mina terrängmodeller för maskinguidning är tänkt att användas i produktionsfasen inte så mycket i planering/projektering. Det viktigaste är att leverera användbara praktiska underlag med rätt information.

En del i att konstruera verkliga användbara objekt är att använda IFC formatet. Det går fort framåt fler och fler kan hantera IFC, och på det viset som IFC är tänkt att användas så det är nog rätt väg att gå för att kunna utföra ett anläggningsprojekt med så få skillnader mellan projektering och utförandet som möjligt. Med tanke på den stora variationen i hur olika program hanterar IFC så är det svårt att precisera vad jag kan erbjuda här men fråga gärna.

Informationshantering och användande av samma ”språk” för att undvika missförstånd och rena felaktigheter i ett projekt borde väl vara en av grundbultarna för framställande av all byggd miljö… Ett sätt är att använda CoClass som klassifikationssystem. Samma språk. Samma system. Allt är egenskaper. I Coclass finns redan ett enormt utbud av klasser och egenskaper, tillräckligt för att kunna klassificera det mesta och det läggs hela tiden till nya typer och exempel. Jag använder mej av CoClass både för informationshantering och som CAD-lagernamn. Jag kan hjälpa till med att klassa i CoClass men det är ingen mening att klassa för klassandets skull det måste finnas ett syfte med VARFÖR.

Behöver du hjälp?

Har du fått möjlighet att lämna offert och det finns krav på Klassning? Ska du utföra jobb åt företag eller förvaltning som redan implementerat CoClass ? Eller vill du bara ha extremt bra informationshantering som kan läsas av både människan och datorn i ditt eget projekt? Välkommen att fråga om jag kan vara din ”länk” till CoClass.