Projekt

Exempelprojekt

Maskinmodell Villa

Här är ett exempel på en terrängmodell för maskinguidning. Det är givetvis bra att försöka använda så enkla modeller som möjligt men det finns mycket att vinna på om man bara lägger till lite mer info än ”schaktbotten med voter”.

Att lägga in schakt för takvatten El och VA kan spara mycket tid eftersom man direkt ser att det inte blir några kollisioner, om man dessutom följer modellen ganska noga så kommer det att bli enkelt att mängda rörmaterialet. I den här modellen kommer det tex bara behövas 90, 45 böjar och grenrör. Vinklarna på schakten stämmer, röret hamnar mitt i schakten och rör som böjs/kläms mot schaktväggen undviks.

Det är lika bra att lägga in en terrassyta på trädgården från början, det blir enkelt att se var man kan lägga schaktmassor och planera ut det i rätt höjd så undviker man att flytta runt på materialet flera gånger och slipper att få en gigantisk hög med överskottsmaterial bakom huset som bara blir dyrt och krångligt att till sist lasta ut.

Översta lagren kan vara bra att ha separata modeller att växla till tex ”färdig makadam”, ”färdigt stenmjöl” osv så att man slipper att få in höjder från alla möjliga ställen i modellen.

Solidexempel anläggnings-kompletteringar och utrustningar

Ett axplock ur mitt solidbibliotek. Samlingen av solider växer hela tiden och jag konstruerar ny efter behov. Att jobba med solider är på många (alla?) sätt bra. Framför allt tar man bort det stora gapet som ofta finns mellan skrivbordsprodukt och faktisk anläggning.

Går det inte att konstruera med solider vid skrivbordet ja då kommer det givetvis inte heller att fungera i praktiken. Det blir rätt antal radiestenar på rätt ställe och i rätt höjd.

Fler exempelprojekt

Ritning av Markbeläggningar

Ritning av Markbeläggningar

Ritning av Marköverbyggnader

Ritning av Mängdförteckning VA