Tjänster

Tjänster på projekt där jag själv utför grävmaskinsarbetet

Egenkontroller

Dokumenterade i pärm med register baserade på AMA koder eller enligt bygghandling beroende på hur projektet ska dokumenteras.
Varje egenkontroll är kopplad till ett foto som kan laddas upp till OneDrive/molntjänst. Foto och egenkontroll får samma unika referensnummer. Till egenkontrollerna levereras GNSS inmätta punkter digitalt lagrade på USB även dom punkterna har samma punkt ID nummer som foto resp.

Konstruktion av terrängmodeller till maskinstyrning

Uppladdning av modeller till grävmaskin via FTP.

Underlag i dwg/dxf som är korrekt höjdsatt och följer standard för CAD-lager krävs.

Konstruktion av höjdsatt underlag för framtagning av terrängmodeller.

Konstruktion av markplaneringsplanförslag i digitalt ritningsformat.
Relationsunderlag i form av färdig geometrimodell i digitalt ritningsformat med attribut på allt byggt och på objekt.
Attributen innehåller ex typ, produktnummer, löpnummer, storlek, höjd, visning, radie, vattengång, osv. Attributen har en AMA kod och samma egenkontrollnummer som i egenkontrollsystemet foton ordnade i kontrollnummerordning på usb.

Övriga generella tjänster

Konvertering till dwg/dxf

Mängdberäkningar

Volymberäkningar

Transformationer

Underlag/Relationer i IFC format för BIM hantering

Underlag för bygglovsansökan

Maskinmodeller

Modeller för maskinguidning

Geometrimodeller

För ritningar och visning på bildskärm 2D

Anläggningsmodeller

Sammansatta geometrimodeller som beskriver en projekterad anläggning, ex markplaneringsplan med detaljer.

Byggnadsinformations-modeller (BIM)

Digital modell av den information som genereras och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel.

Klassificering med Coclass, CAD-lager med Coclass